ŠPERKY S ČESKÝM GRANÁTEM

GRANÁT TURNOV

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov má více než šedesátiletou tradici výroby šperků s českými granáty v Turnově a v České republice. Tehdejší družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. V té době se pracoviště družstva nacházela na různých místech v blízkém i dalekém okolí Turnova např. v Českém Dubu, Dolním Bousově, Lomnici nad Popelkou a v Rovensku pod Troskami. Z důvodu roztříštěnosti provozoven a dílen se v roce 1957 začalo s výstavbou nové provozní budovy v Turnově na Výšince. O dva roky později se začala výroba soustřeďovat do nových prostor. V Turnově na Výšince tak vznikl nový výrobní komplex, který byl základem dnešního družstva Granát Turnov.

V roce 1961 došlo ke sloučení družstev Granát, d.u.v. Turnov a Precious Turnov. Družstvo Granát vyrábělo šperky, Precious sdružoval brusiče drahokamů. Nové družstvo, které neslo název GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov tak zajišťovalo výrobu nejen stříbrných a zlatých granátových šperků, ale také produkci fazónových zlatých a stříbrných šperků s přírodními i syntetickými kameny.

Granát, d.u.v., Turnov je dnes největším výrobcem originálních šperků s českými granáty. Aby bylo možné zajistit dostatečné množství suroviny českého granátu, stalo se družstvo Granát Turnov majitelem povolení k těžbě suroviny, které mu jako jedinému v České republice vydal Báňský úřad Most. Na to se družstvo stalo vlastníkem jediných dolů pro těžbu granátové suroviny, které se nacházejí v Podsedicích na Litoměřicku a v lokalitě Vestřev na Trutnovsku. Touto investicí si družstvo Granát Turnov zajistilo na dlouhá léta jistotu získávání jedinečné suroviny, která je pro naši produkci nezbytná. This website uses to provide services, personalize ads, and analyzing traffic cookies. By using this website you agree. More information